sc gật đầu với lafarge để khai thác đá vôi ở meghalaya 21983