có máy móc như nhà máy khai thác quặng vật liệu chịu lửa di động