điều trị bằng máy nghiền bóng penentuan kristalinitas selulosa setelah